ข้อมูลอนิเมะ
ชื่อเรือง : Room Mate
เนื้อเรื่องย่อ : อนิเมะสั้นที่มี 3 เรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องๆ หนึ่ง โดยที่มี “คุณ” เป็นตัวเอก (มองผ่านมุมมองของเรา)
จำนวนตอน : 8/0
บรรยาย :
แฟนซับโดย :
โปรดรอสักครู่ระบบกำลังส่งข้อมูล....
happy wheels 2 demo